5 cách làm tròn số trong Excel đơn giản và chi tiết nhất

Biên tập bởi Quan Minh Hiếu

Cập nhật 6 tháng trước

20.922

Trong vài trường hợp sử dụng Excel, bạn sẽ cần làm tròn số đến số gần nhất do giá trị thập phân không đáng kể, hoặc bạn sẽ cần dữ liệu là một số nguyên để đơn giản hóa quá trình tính toán. Điện máy XANH sẽ chia sẻ cho bạn 5 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất nhé.

1Làm tròn số bằng cách thêm định dạng số

Bước 1: Chọn ô/dãy ô bạn muốn định dạng, sau đó chọn General trên thanh công cụ

Chọn ô bạn muốn định dạng và bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng số

Bước 2: Chọn Thêm định dạng số (More Number Formats).

Chọn More Number Formats

Bước 3: Chọn định dạng phù hợp, chẳng hạn như Tiền tệ (Currency), Kế toán (Accounting), Tỉ lệ phần trăm (Percentage),…

Bước 4: Nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị tại ô Vị trí thập phân (Decimal places).

Decimal places tượng trưng cho số đằng sau dấu phẩy .

Chọn định dạng phù hợp và nhập số chữ số sau dấu thập phân

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện nhanh bằng công cụ Tăng thập phân (Increase Decimal) hoặc Giảm thập phân (Decrease Decimal) ở thanh công cụ.

Sử dụng công cụ Tăng hoặc Giảm thập phân

2Sử dụng hàm làm tròn số lên

Hàm ROUNDUP dùng để làm tròn số lên, ra xa số 0 (không).

Cú pháp: =ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó :

  • Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn lên.
  • Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDUP(3.275, 1) nghĩa là làm tròn số 3,275 lên đến 1 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị sẽ là 3,3.

Hàm ROUNDUP

3Sử dụng Hàm làm tròn số xuống

Hàm ROUNDDOWN dùng để làm tròn số xuống, tiến đến số 0 (không).

=ROUNDDOWN(number, num_digits)
Cú pháp :Trong đó :

  • Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn xuống.
  • Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDDOWN(3.275,1) nghĩa là làm tròn số 3,275 xuống đến 1 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị sẽ là 3,2.

Hàm ROUNDDOWN

4Hàm làm tròn một số đến số gần nhất

Hàm ROUND dùng để làm tròn một số đến số gần nhất với số chữ số thập phân đã xác định.

Cú pháp: =ROUND(number, num_digits)

Trong đó :

  • Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn.
  • Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUND(3.275,2) nghĩa là làm tròn số 3,275 đến 2 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị sẽ là 3,28.

Hàm ROUND

5Cách làm tròn với hàm ODD và EVEN

Hàm ODD

Hàm ODD dùng để làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0 (không).

Cú pháp: =ODD(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn.

Ví dụ: =ODD(3.275) nghĩa là làm tròn số 3,275 lên đến số nguyên lẻ gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là 5.

Hàm ODD

Khi sử dụng hàm ODD, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ: =ODD(-3.275) nghĩa là làm tròn số -3,275 lên đến số nguyên lẻ gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là -5.

Hàm ODD trả về kết quả số nguyên ra gần nhất ra xa số 0

Hàm EVEN

Hàm EVEN dùng để làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0 (không)

Cú pháp: =EVEN(number)

Trong đó: Number (bắt buộc) là số mà bạn muốn làm tròn.

Ví dụ: =EVEN(3.275) nghĩa là làm tròn số 3,275 lên đến số nguyên chẵn gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là 4.

Hàm EVEN

Tương tự, khi sử dụng hàm EVEN, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên chẵn, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.

Bài viết đã hướng dẫn bạn 5 cách làm tròn số trong Excel chi tiết cụ thể nhất. Chúc bạn triển khai thành công xuất sắc !

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận