IPv4 Header là gì ?

Header của Ipv4 có khá nhiều trường, trong bài này ta sẽ khám phá về chúng và công dụng của từng trường. Dưới đây là Header của Ipv4 :

IPv4 Header

Ta sẽ tìm hiểu và khám phá qua toàn bộ những trường :

 • Version : trường này cho ta biết phiên bản nào của IP ta đang sử dụng, do sử dụng Ipv4 nên ở trường này ta sẽ thấy giá trị 4 .
 • Header length: trường này 4 bits cho ta biết chiều dài của IP header dưới dạng 32 bit gia tăng. Chiều dài tối thiểu là 20 bytes với 32 bits gia tăng ta sẽ có được giá trị là 5. Giá trị lớn nhất có thể với 4 bits là 15 do đó với 32 bits gia tăng ta sẽ có giá trị tối đa là 60 bytes.

  Bạn đang đọc: IPv4 Header là gì ?

 • Type of service : trường này được sử dụng cho Qos, có 8 bits dùng để ghi lại gói tin để hoàn toàn có thể áp cho gói tin đó một phương pháp giải quyết và xử lý nhất định .
 • Total length : trường này 16 bits cho biết kích cỡ của hàng loạt IP packets. Kích cỡ tối thiểu là 20 bytes và tối đa là 65535 đó là giá trị cao nhất ta có tạo với 16 bits .
 • Identification : nếu mà IP packet bị phân mảnh thì packet bị phân mảnh đó sẽ sử dụng chung 16 bits nhận diện để xác lập chúng thuộc về IP packet nào .
 • IP Flag : 3 bits này sử dụng cho phân mảnh :
  • Bit tiên phong luôn đặt là 0 .
  • Bit thứ 2 được gọi là DF ( Don’t Fragment ) bit và cho biết rằng gói tin này sẽ không bị phân mảnh .
  • Bit thứ 3 gọi là MF ( More Fragment ) bit và được đặt trên toàn bộ những gói bị phân mảnh ngoại trừ gói ở đầu cuối .
 • Fragment Offset : trường 13 bits này định vị trí của cái gói phân mảnh trong gói bị phân mảnh bắt đầu .
 • Time to live : khi mà gói tin đi qua 1 router, TTL của nó sẽ giảm 1 giá trị. Một khi nó chỉ còn giá trị 0, router sẽ vô hiệu gói tin và gửi bản tin ICMP exceeded đến cho bên gửi. TTL có 8 bits nên giá trị tương ứng là 255 .
 • Protocol : trường này có 8 bits, nó cho ta biết giao thức nào được đóng gói trong IP packet. Ví dụ : TCP có giá trị 6, UDP có giá trị 17 .
 • Header checksum : trường 16 bits này dùng để tàng trữ một checksum của header. Bên nhận hoàn toàn có thể sử dụng checksum để kiểm tra có bất kỳ lỗi nào xảy ra với header hay không .
 • Source address : có 32 bits địa chỉ IP nguồn .
 • Destination address : 32 bits địa chỉ đích .
 • IP option: trường này ít được sử dụng. Là một tùy chọn và giá trị của nó thay đổi phụ thuộc vào tùy chọn mà ta sử dụng.

Dưới đây là ví dụ của IP packet trong Wireshark, dựa trên đây ta hoàn toàn có thể thấy những trường trên một cách trực quan hơn .

IPv4 Header

Biên dịch : Võ Thanh Tuấn

Đánh Giá Bài Viết

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận