Trung tâm Đào tạo E-Learning – Trường Đại học Mở Hà Nội

Học phí

Căn cứ Quyết định số 535/TTg ngày 03/11/1993 của Thủ tướng chính phủ v/v thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (nay đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 675 / BGD&ĐT ngày 16/02/1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Viện Đại học Mở Thành Phố Hà Nội ;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/402/2015 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định phê duyệt những chương trình giảng dạy những ngành, chuyên ngành của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hà Nội ;

Căn cứ Nghị định  số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định 941 / QĐ-TTg v / v phê duyệt đề án thử nghiệm thay đổi chính sách hoạt động giải trí của Viện Đại học Mở Thành Phố Hà Nội ; của Thủ tướng chính phủ nước nhà ngày 03/7/2017 ;
Căn cứ Quyết định số 2340 / QĐ-ĐHM ngày 02/7/2020 v / v phát hành Quy định mức thu học phi và những khoản thu ngoài học phí năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Mở Thành Phố Hà Nội ;

Căn cứ Thông báo số 9320/TTEL-TB về mức thu học phí năm học 2020 – 2021 như sau:

Từ 01/09/2020 thay đổi mức thu học phí như sau

– Học phí học phần / môn học : Sinh viên ĐK học chương trình EHOU : 340.000 đ / 1 tín chỉ

–       Học phí học phần/môn học xét miễn:   Chương trình EHOU: Xem tại đây                                                                                               

Sinh viên nộp học phí theo đợt học:

○ Đợt 1 học phí tạm thu theo kế hoạch chung cho toàn bộ những đối tượng người dùng nhập học .
○ Từ Đợt 2 trở đi sinh viên hoàn tất thủ tục miễn môn nếu có, học phí cần nộp được tính theo kế hoạch học tập hàng kỳ nhân với mức thu / 1 tín chỉ / môn học theo qui định của nhà trường. Trường hợp sinh viên nộp thiếu ( hoặc thừa ) học phí sẽ được tính truy thu và bù trừ vào kỳ nộp tiếp theo .

Lưu ý: 

Sinh viên không phải đóng thêm bất kể khoản thu nào khác, ngoài những khoản thu theo qui định ( kèm theo thông tin ) của trường Đại học Mở TP. Hà Nội. Các khoản học phí sinh viên nộp vào thông tin tài khoản chuyên thu của nhà trường đúng theo thông tin học phí hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo E-Leanring kèm theo giấy nộp tiền của trường Đại học Mở TP. Hà Nội .

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

Sinh viên có thể nộp học phí theo 1 trong các hình thức sau:

1. Nộp học phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo E-Learning – Tầng 3 nhà A, B101 phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Qua ngân hàng: 

Để biết thêm thông tin cụ thể, Sinh viên vui vẻ liên hệ những điểm thanh toán giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương VCB trên toàn nước hoặc Trung tâm Dịch Vụ Thương Mại Khách hàng 24/7 theo số máy 1900 54 54 13

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận