Tổng hợp các lệnh trong Excel thông dụng nhất bạn nên biết

Đối với những người làm văn phòng thì các lệnh trong Excel là hành trang không thể thiếu khi làm việc. Bài viết dưới đây xin tổng hợp các hàm cơ bản thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel.

Các lệnh trong excel

Hàm SUM: Hàm tính tổng các đối số

Công dụng : Hàm SUM trong Excel được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính .
Cú pháp : = SUM ( number 1, number 2, … )

Trong đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng.

   các lệnh trong excel

Các lệnh trong Excel
Chú ý :

 • Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0 .
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ lỡ .

Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

Công dụng : Hàm AVERAGE tương hỗ tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính Excel, tương hỗ người dùng đo lường và thống kê nhanh hơn nếu số lượng thành phần trong dãy lớn và dài .
Cú Pháp : = AVERAGE ( Number1, [ Number2 ], [ Number3 ], … )
Trong Đó :

 • Number1 là bắt buộc .
 • Number2, Number3, … tùy chọn .

Hàm AVERAGE có tối đa là 256 đối số, hoàn toàn có thể là số, tên, khoanh vùng phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc khoanh vùng phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ lỡ, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào list đối số .

>>>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup giữa 2 sheet đơn giản nhất

Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Công dụng: Hàm MAX và hàm MIN được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu. Hàm trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số.
Cú Pháp:

 • = MAX ( number 1, number 2, … )
 • = MIN ( number 1, number 2, … )

Trong Đó : Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng tài liệu .

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

các lệnh cơ bản trong excel

Các lệnh cơ bản trong Excel
Công dụng : .

 • Hàm Count để đếm tài liệu, các đối tượng người tiêu dùng trong chuỗi trong một bảng tính nhất định
 • Hàm Counta trong Excel là hàm được cho phép bạn đếm những ô có tài liệu trong một khoanh vùng phạm vi nào đấy .

Cú pháp : = Count / Counta ( Value1, [ value2 ], [ value3 ], … )
Trong Đó :

 • Value1 là đối số bắt buộc, là vùng tài liệu cần đếm .
 • Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [ ], không bắt buộc có .

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

Công dụng : Hàm NETWORKDAYS giúp tính số lượng ngày thao tác toàn thời hạn giữa hai ngày một cách đúng chuẩn, nhanh gọn .
Cú Pháp : = NETWORKDAYS ( START_DATE, END_DATE, [ HOLIDAYS ] )
Chức Năng : Trả về số lượng ngày thao tác trừ những dịp nghỉ lễ và ngày cuối tuần khởi đầu từ ngày start_date và kết thúc bằng ngày end_date .

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

các câu lệnh trong excel

Các câu lệnh trong Excel
Công dụng : Hàm Days là hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel .
Cú pháp : = DAYS ( end_date, start_date ) .
Trong đó :

Chú ý :

 • Nếu end_date và start_date đều có dạng số -> hàm dùng EndDate – StartDate để tính số ngày giữa 2 ngày này .
 • Nếu end_date và start_date ở dạng văn bản hàm tự động hóa chuyển sang định dạng ngày thì sử dụng hàm DATEVALUE ( date_text ) rồi đo lường và thống kê .
 • Nếu đối số vượt ngoài khoanh vùng phạm vi của ngày tháng năm -> hàm sẽ trả về giá trị lỗi # NUM !
 • Nếu đối số dạng văn bản mà không hề chuyển sang định dạng ngày hợp lệ -> hàm sẽ trả về giá trị lỗi # VALUE !

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

Công dụng : hàm Now giúp hiển thị ngày và thời hạn hiện tại trên trang tính hoặc thống kê giám sát dựa trên thời hạn hiện tại .
Cú Pháp : = NOW ( )

 • Cú pháp hàm NOW không sử dụng đối số .
 • Kết quả của hàm NOW được update khi bạn triển khai một công thức hoặc edit một ô giá trị chứ nó không update liên tục .

Chức Năng : Trả về giá trị ngày tháng năm và giờ phút hiện hành .

Hàm VLOOKUP: Hàm tham chiếu cột

Công dụng : Hàm vlookup lấy thông tin từ bảng phụ với điều kiện kèm theo dò tìm ở bảng chính để điền vào cột nào đó của bảng chính nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo dò tìm .

các hàm trong excel 2010

Các hàm trong Excel 2010
Cú pháp : = VLOOKUP ( lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup )
Trong đó :

 • lookup_value : là giá trị để tham chiếu hoàn toàn có thể là một ký tự, chuỗi ký tự, tham chiếu hay giá trị nào đó của bảng chính .
 • table_array : vùng chứa tài liệu của bảng phụ ( lấy vùng bằng cách dùng chuột quét cả bảng phụ ). Luôn phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối bằng cách quét xong rồi nhấn F4 để có dấu USD đằng trước .
 • row_index_num : giá trị cần lấy ra thuộc cột mấy trong bảng phụ .
 • range_lookup : muốn tìm đúng mực hay tương đối ( 0 là đúng chuẩn, 1 là tương đối ) thường giá trị này là 0 .

Hàm HLOOKUP: Hàm tham chiếu theo hàng

Công dụng : Hàm HLOOKUP dùng dò tìm một giá trị ở dòng tiên phong của một bảng tài liệu. Nó sẽ trả về giá trị ở cùng trên cột với giá trị tìm thấy trên hàng mà tất cả chúng ta chỉ định. Hàm thường dùng để điền thông tin vào bảng tài liệu lấy từ bảng tài liệu phụ .
Cú Pháp : = Hlookup ( giá trị đem dò, bảng giá trị dò, số thứ tự hàng cần lấy, khoanh vùng phạm vi tìm kiếm )
Trong đó :

 • Giá trị tìm kiếm : Là giá trị dùng để tìm kiếm, hoàn toàn có thể là một chuỗi ký tự, một tham chiếu, một giá trị nào đó của bảng chính. Giá trị này phải có tên trong vùng tài liệu tìm kiếm .
 • Vùng tài liệu tìm kiếm : Là vùng chứa tài liệu cần tìm, vùng này thường nằm ở bảng phụ. Lưu ý : trong vùng tài liệu tìm kiếm này phải chứa giá trị tìm kiếm .
 • Hàng trả về giá trị tìm kiếm : Giá trị lấy ở hàng thứ mấy trong bảng phụ .
 • Tham số : Bạn điền tham số “ 0 ” nếu muốn dò tìm đúng mực, điền số “ 1 ” nếu muốn dò tìm giá trị tương đối .

Trên đây là các lệnh cơ bản thường được dùng trong Excel bạn hãy tìm hiểu thêm và vận dụng nhé, hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn giải quyết và xử lý, thống kê giám sát tài liệu nhanh gọn và đúng chuẩn hơn. Chúc các bạn thành công xuất sắc .

2.7 / 5 – ( 3 bầu chọn )

Continue Reading

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận