Bài 8: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tiếp tục nội dung serie “Tự học CCNA” của site “cuongquach.com“. Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với cách cấu hình Router, cụ thể ở đây là dòng Router Cisco. Thông qua các hướng dẫn cấu hình cơ bản, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt cũng như hiểu được các nội dung liên quan đến Router. Vậy chúng ta cùng đến với nội dung của bài viết này nào.

1. Các thành phần của Router

 • CPU — bộ xử lý trung tâm, các bạn chỉ cần hiểu nó giống như CPU của máy tính.
 • ROM — chứa chương trình kiểm tra khởi động (POST), Bootstrap (giống BIOS của máy tính) và Mini-IOS (recovery password, upgrade IOS). Nhiệm vụ chính của ROM là kiểm tra phần cứng khi khởi động, sau đó chép HĐH Cisco IOS từ flash vào RAM. Nội dung trong bộ nhớ ROM thì không thể xóa được.
 • RAM/DRAM — lưu trữ routing table, ARP cache, fast-switching cache, packet buffering (shared RAM), và packet hold queues (một số thuật ngữ đi vào các bài học sau các bạn sẽ hiểu từ từ); Đa số HĐH Cisco IOS chạy trên RAM; RAM còn lưu trữ file cấu hình đang chạy của router (running-config). Nội dung RAM bị mất khi tắt nguồn hoặc restart router.
 • FLASH — lưu toàn bộ HĐH Cisco IOS; giống với Harddisk trên máy tính.
 • NVRAM — non-volatile RAM lưu trữ file cấu hình backup/startup của router (startup-config); nội dung của NVRAM vẫn được giữ khi tắt nguồn hoặc restart router.
 • Interfaces — còn gọi là cổng, được kết nối trên board mạch chủ hoặc trên interface modules riêng biệt, qua đó những packet đi vào và đi ra router. Cổng Console sử dụng cáp rollover, dùng để cấu hình trực tiếp cho router. Cổng AUX giống với cổng console, nhưng sử dụng kết nối dial-up tới modem, hỗ trợ việc cấu hình từ xa. Còn lại là các cổng kết nối mạng thông thường: Gigabit, Fast Ethernet, Serial, …

2. Kết nối cấu hình qua cổng console

Hình trên là cáp rollover có một đầu là đầu RJ-45 ( giống đầu cáp mạng thường thì của tất cả chúng ta ), đầu còn lại là DB-9, cắm vào cổng COM trên máy tính .

 • Thông thường, trong môi trường thiết bị thực, để bắt đầu cấu hình cho router, ta phải kết nối bằng cáp rollover từ cổng COM trên máy tính đến cổng console trên router.
 • Sau đó, sử dụng phần mềm Hyper Terminal để kết nối đến router và bắt đầu cấu hình thông qua giao diện dòng lệnh (command line).
 • Do chúng ta đang học Lab ảo, nên chút nữa mình sẽ hướng dẫn kết nối cấu hình trên Packet Tracer.

3. Các chính sách cấu hình Router Cisco

Có 3 chính sách cấu hình cơ bản :

 • User EXEC Mode — bắt đầu bằng dấu “

  >

  ”, cho phép các câu lệnh hiển thị thông tin một cách hạn chế, câu lệnh kết nối (ping, traceroute, telnet, ssh, …).

 • Priviledged EXEC Mode — bắt đầu bằng dấu “

  #

  ”, cho phép toàn bộ câu lệnh hiển thị, một số cấu hình cơ bản (clock, copy, erase, …).

 • Global Configuration Mode — bắt đầu bằng “

  (config)#

  ”, cho phép toàn bộ câu lệnh cấu hình lên router. Bên trong mode này, sẽ có các mode con cho từng loại cấu hình riêng biệt (xem hình vẽ).

Dưới đây là một số ít prompt format sẽ Open khi bạn truy vấn những mode cấu hình trên Router Cisco .
– Chế độ User sẽ số lượng giới hạn những câu lệnh mà người dùng hoàn toàn có thể thực thi được. Đối với chính sách cấu hình này người dùng chỉ có năng lực hiển thị những thông số kỹ thuật cấu hình trên router. Không thể cấu hình để biến hóa những thông số kỹ thuật cấu hình và hoạt động giải trí của router .

Router>

– Chế độ Privileged ( cũng được gọi là chính sách EXEC ) .

Router> enable
Router#

– Chế độ Global Configuration .

Router# config terminal
Router(config)#

– Chế độ cấu hình Interface, sub interface .

Router(config)# int fa0/0
Router(config-if)# 
Router(config-subif)#

– Chế độ cấu hình line .

Router(config-line)#

Để thoát khỏi một mode, dùng câu lệnh “exit”. Để trở về Priviledged EXEC Mode, đứng ở phía trong, dùng câu lệnh “end” hoặc tổ hợp phím “Ctrl + Z”.

4. Các cấu hình router cơ bản

4.1 Đặt tên cho Router

Mỗi thiết bị router cần có 1 cái tên định danh nhằm kiểm soát và quản lý hiệu quả. Sau khi đặt tên “hostname” cho Router, thì giá trị hostname sẽ thay đổi lập tức.

Cấu trúc lệnh

Router(config)# hostname {tên muốn đặt}

Ví dụ:

Router(config)# hostname Router
Router(config)# hostname HCM
HCM (config)#

4.2 Cấu hình chống trôi dòng lệnh

Khi bạn đang cấu hình thiết bị, các log phun ra màn hình terminal từ các sự kiện sẽ bị dính vào các câu lệnh đang gõ của chúng ta. Điều này cực kì khó chịu, chính vì vậy câu lệnh “logging synchronous” sẽ giúp điều gì? “logging synchronous” sẽ hỗ trợ chúng ta nhảy dòng giữ nguyên dòng config đang gõ nếu có sự kiện log nào bắn ra màn hình terminal.

Router(config)# line console 0 Chuyển cấu hình vào chế độ line.
Router(config-line)# logging synchronous

Muốn tắt tính năng chống trôi dòng lệnh Router Cisco thì như sau .

Router(config)# no logging console

4.3 Cấu hình mật khẩu

Chúng ta hoàn toàn có thể chèn thêm 1 tầng bảo mật thông tin nữa cho router bằng cách thiết lập mật khẩu ở enable mode. Khi user muốn truy vấn vào enable mode để hoàn toàn có thể đổi khác hoặc cấu hình cho router thì buộc phải nhập mật khẩu này. Chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình mật khẩu cho enable mode bằng lệnh :

Router(config)# enable password cisco

Chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình mã hóa mật khẩu ở enable mode bằng thuật toán MD5 để bảo vệ bảo đảm an toàn cho router bằng lệnh enable secret :

Router(config)# enable secret cisco

Lưu ý: Bạn có thể cấu hình mã hóa tất cả mật khẩu trên router cùng 1 lúc bằng lệnh “#service password-encryption” ở global config mode. Tuy nhiên, lệnh này chỉ mã hóa mật khẩu ở dạng 7. Ở bài viết này chúng ta sẽ không đi sâu vào nội dung mật khẩu của Router Cisco.

Tiếp đến là cấu hình mật khẩu so với port console của Router. Khi mà có ai đó hoặc quản trị viên cắm dây console trực tiếp vào port thì sẽ gặp prompt xác nhận mật khẩu để vào quản trị .

Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password matkhaudacbiet

Vào chính sách line vty để cấu hình mật khẩu để cho phép telnet những cổng vty .

Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password matkhautelnet

Vào chính sách line auxiliary để cấu hình mật khẩu cổng aux .

Router(config)# line aux 0
Router(config-line)# password cisco

4.4 Tạo Login Banner / Motd Banner

Đặt lời chào khi người dùng đăng nhập qua cổng Console hay telnet vào Router. Trong thực tế lệnh “Banner” thường được dùng để ra các cảnh báo đối với các truy cập trái phép vào Router. Lệnh này chỉ có tính chất cung cấp thông tin về hệ thống mà người dùng đang truy cập vào.

Router(config)# banner motd “This is banner motd“
Router(config)# banner login “This is banner login “

Chú ý: LOGIN banner sẽ được hiển thị trước dấu nhắc nhập username và password. Sử dụng câu lệnh “#no banner login” để disable login banner. MOTD banner sẽ hiển thị trước login banner.

4.5 Show thông tin tên những Interface của Router

Khi bạn cấu hình router, quan trọng nhất là xác lập xem có bao nhiêu cổng mạng trên Router và trạng thái hoạt động giải trí up / down của interface .

Router# show ip interface brief
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0      unassigned   YES unset up          up   
FastEthernet0/1      unassigned   YES unset administratively down down  
Serial1/0         unassigned   YES unset administratively down down  
Serial1/1         unassigned   YES unset administratively down down  
Serial1/2         unassigned   YES unset administratively down down  
Serial1/3         unassigned   YES unset administratively down down

4.6 Di chuyển giữa những Interface

Bạn sẽ triển khai việc chuyển dời chính sách cấu hình vào chính sách cấu hình những interface theo cú pháp lệnh như sau .

# interface 

Lưu ý:
+ Đứng ở chế độ “Global Configuration Mode” để thực hiện việc di chuyển.

– Chuyển vào chính sách Serial Interface Configuration ( Serial1 / 0 ) và thoát ra

Router(config)# int s1/0
Router(config-if)# exit
Router(config)#

– Bạn cũng hoàn toàn có thể vận động và di chuyển sang chính sách cấu hình của Interface Fast Ethernet 0/0 từ chính sách cấu hình của một Interface khác .

Router(config-if)# interface fa0/0

4.7 Cấu hình IP cổng Interface

Ở phần này bạn sẽ thực thi việc cấu hình địa chỉ IP cho 1 cổng interface trên Router .

Cú pháp lệnh

# interface {số hiệu interface}
# description {miêu tả}
# ip address {ip-address} {subnet-mask}
# no shutdown

– Chuyển vào chính sách cấu hình của Interface Fast Ethernet 0/0 .

Router(config)# interface Fastethernet 0/0

– Cấu hình phần diễn đạt của cổng interface ( tuỳ chọn thêm, nhưng khuyến khích ) .

Router(config-if)# description connect to Accounting LAN

– Cấu hình địa chỉ IP và Subnetmask tương thích .

Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

– Kích hoạt interface hoạt động giải trí. Nếu không có option này thì cổng interface vẫn sẽ ở trạng thái tắt ( down ) .

Router(config-if)# no shutdown

4.8 Cấu hình Clock time Zone

Cấu hình vùng thời hạn sẽ được hiển thị .

Router# show clock
*00:32:55.043 UTC Fri Jul 28 2017
Router# config t
Router(config)# clock timezone EST -5 
Router(config)# exit
Router# show clock
*19:33:06.803 EST Thu Jul 28 2017

4.9 Gán tên định danh hostname cho một địa chỉ IP

Gán một host name cho một địa chỉ IP. Sau khi câu lệnh đó đã được thực thi, bạn hoàn toàn có thể sử dụng host name thay vì sử dụng địa chỉ IP khi bạn thực thi telnet hoặc ping đến địa chỉ IP đó .

Router(config)#ip host site_hcm 192.168.20.2
Router(config)#exit
Router#ping
*Mar 1 00:35:33.659: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#ping site_hcm

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms

Liệt kê thông tin ánh xạ hostname và ip .

Router#show host
Default domain is not set
Name/address lookup uses static mappings

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
temp - temporary, perm - permanent
NA - Not Applicable None - Not defined

Host Port Flags Age Type Address(es)
site_hcm None (perm, OK) 0 IP 192.168.20.2

4.10 Cấu hình không phân giải hostname

Khi bạn thực thi cấu hình / ping ip hay domain, mặc định Router đều nỗ lực phân giải domain đó sang địa chỉ hoặc ngược lại. Điều này vô hình dung chung làm chậm quy trình cấu hình và gây không dễ chịu. Thường mình sẽ tắt tính năng này như sau .

Router(config)# no ip domain-lookup
Router(config)#

Tắt tính năng tự động hóa phân dải một câu lệnh nhập vào không đúng sang một host name .

4.11 Cấu hình thời hạn timeout

Cấu hình thời gian để giới hạn màn hình console sẽ tự động log off sau một khoảng thời gian không hoạt động. Nếu bạn cấu hình cấu trúc tham số “0 0 = phút giây” thì đồng nghĩa với việc console sẽ không bao giờ bị log off.

Router(config)# line console 0
Router(config-line)# exec-timeout 0 0
Router(config-line)#

4.12 Lưu file cấu hình đang chạy

Khi bạn đã cấu hình ổn và muốn lưu lại nội dung cấu hình nãy giờ (đang chạy trên RAM) vào file startup-config để khi router khởi động lại thì sẽ load nội dung cấu hình mà ta mong muốn.

Với lệnh dưới đây có ý nghĩa lưu file cấu hình đang chạy (running-config) vào file cấu hình khởi động (startup-config).

Router# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? 
Building configuration...
[OK]

4.13 Xoá file cấu hình khởi động

Giờ bạn không muốn lúc khởi động Router xài cấu hình cũ nữa thì chỉ cần xoá nội dung file cấu hình khởi động của router ( startup-config ) .

Router# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Router# reload

4.14 Các option lệnh khác

– Hiển thị những thông tin về phần cứng của một interface .

Router# show controllers serial 0/0/0

– Hiển thị thời hạn đã được cấu hình trên router .

Router# show clock
*00:02:55.983 UTC Fri Mar 1 2002

– Hiển thị bảng thông tin host. ( Bảng này có chứa những hạng mục ánh xạ giữa một địa chỉ ip với một hostname ) .

Router# show hosts 
Default domain is not set
Name/address lookup uses static mappings

Codes: UN - unknown, EX - expired, OK - OK, ?? - revalidate
temp - temporary, perm - permanent
NA - Not Applicable None - Not defined

Host Port Flags Age Type Address(es)

– Hiển thị thông tin những user đang liên kết trực tiếp vào thiết bị .

Router# show users

– Hiển thị lịch sử dân tộc những câu lệnh đã thực thi trên router đang lưu trong bộ đệm history .

Router# show history 
config
y
terminal
enable
config
terminal
show clock
show version
show history

– Hiển thị thông tin về bộ nhớ Flash của Router .

Router# show flash

– Hiển thị những thông tin về IOS của Router .

Router# show version 
Cisco IOS Software, 2600 Software (C2691-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-Aug-10 07:38 by prod_rel_team

ROM: ROMMON Emulation Microcode
ROM: 2600 Software (C2691-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Router uptime is 1 minute
System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19
System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown"
....

– Hiển thị bảng thông tin ARP trên router .

Router# show arp 
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.20.1 0 c001.068d.0000 ARPA FastEthernet0/0
Internet 192.168.20.2 - c002.06cf.0000 ARPA FastEthernet0/0

– Xem nội dung cấu hình đang chạy trên RAM .

Router# show running-config

– Kiểm tra nội dung file cấu hình đã lưu ở NVRAM .

Router# show startup-config

5. Lab cấu hình Router Cisco cơ bản

Mô hình:

lab cấu hình router cơ bản p1

Link Youtube: Tại đây

Link file hướng dẫn lab: Tại đây

Như vậy sau khi kết thúc bài viết này bạn đã trọn vẹn hoàn toàn có thể chớp lấy những nội dung cấu hình cơ bản Router Cisco rồi phải không nào ? Hy vọng những bạn thấy có ích trong kỹ năng và kiến thức và nếu có gì sai vui vẻ comment dưới để góp ý giúp mình nhé .

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận