4 cách làm tròn số bằng hàm Round trên Excel đơn giản, dễ làm

Hằng Hoàng Thị Thúy01/11

Nếu bạn thường xuyên tính toán số liệu trên Excel và gặp trường hợp kết quả là dãy số thập phân với những số lẻ nằm sau dấu phẩy hoặc dấu chấm. Đừng lo lắng, hãy theo dõi bài viết để biết 4 cách làm tròn số bằng hàm Round trên Excel đơn giản, dễ làm.

I. Cách làm tròn số lên bằng hàm Round trên Excel

1. Công thức hàm Round

Công thức hàm Round =ROUND(Number,N)

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.
 • N là đối số, giá trị thực tế truyền vào cho tham số khi gọi hàm, có thể âm hoặc dương.

N = 0

Làm tròn tới số nguyên gần nhất

N <>

Làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định

N > 0

Làm tròn sang bên trái dấu thập phân

 • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
 • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.

2. Hướng dẫn sử dụng hàm Round

Mở file excel, nhập hàm Round vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUND(Number,N).

 • Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

n=0

n = 0

 • Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…

Hàm round

Hàm round

 • Nếu N <> thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn…

n<0

n < 0 > 0 >

II. Cách làm tròn số lên bằng hàm Roundup trên Excel

Hàm Roundup sẽ cho ra kết quả làm tròn lớn hơn giá trị gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm.

1. Công thức hàm Roundup

Công thức hàm Roundup =ROUNDUP(Number,num_digits)

Trong đó :

 • Number là số cần làm tròn.
 • num_digitsđối số có thể âm hoặc dương.
 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…
 • Nếu num_digits <> thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

2. Hướng dẫn sử dụng hàm Roundup

Mở file excel, nhập hàm Roundup vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUNDUP(Number,num_digits).

 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

n=0

n = 0

 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…

Hàm roundup

Hàm roundup

 • Nếu num_digits <> thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

n<1

n<1>1>

III. Cách làm tròn số xuống bằng hàm Rounddown trên Excel

Hàm Rounddown sẽ cho ra kết quả làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc và giá trị nhỏ hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm.

1. Công thức hàm Rounddown

Công thức hàm Roundup =ROUNDDOWN(Number,num_digits)

Trong đó :

 • Number là số cần làm tròn.
 • num_digitsđối số có thể âm hoặc dương.
 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…
 • Nếu num_digits <> thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

2. Hướng dẫn sử dụng hàm Rounddown

Mở file excel, nhập hàm Rounddown vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUNDDOWN(Number,num_digits).

 • Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

n=0n = 0

 • Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…

Roundown

Roundown

 • Nếu num_digits <> thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…

n<0

n < 0 > 0 >

IV. Cách làm tròn đến bội số của số khác bằng hàm MRound trên Excel

Hàm MRound sẽ làm tròn đến bội số của số khác.

1. Công thức hàm MRound

Công thức hàm Roundup =MROUND(Number,num_digits)

Trong đó :

 • Number là số cần làm tròn.
 • num_digitsđối số có thể âm hoặc dương.

Khi numbernum_digits khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM. Nếu numbernum_digits cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

2. Hướng dẫn sử dụng hàm MRound

Mở file excel, nhập hàm MRound vào ô bạn muốn với cú pháp =MROUND(Number,num_digits)

 • Nếu num_digits = 2 thì ta sẽ làm tròn tới giá trị gần nhất của số cần làm tròn là bội số của 2.

Hàm Mround

Hàm Mround

V. Những lưu ý khi làm tròn tiền trong kế toán

Việc làm tròn số tiền trong những việc làm kế toán nội bộ như bán hàng, quỹ, nợ công … thì hoàn toàn có thể được làm tròn theo pháp luật của doanh nghiệp .

Việc làm tròn này phải tuân theo quy định của nhà nước và đảm bảo đúng nguyên tắc làm tròn (thường làm tròn tới 0 để tránh phần thập phân) nhưng tổng số tiền phải khớp so với chứng từ (với hóa đơn VAT thì phần tiền trước thuế + tiền thuế phải bằng tổng số tiền phải thanh toán. Nếu phần nào làm tròn lên/xuống thì phần kia phải làm tròn ngược lại để đảm bảo nguyên tắc bù trừ.

Trên đây là 4 cách làm tròn số bằng hàm Round trên Excel đơn giản, dễ làm giúp bạn tính toán số liệu một cách chính xác, hỗ trợ xây dựng bảng lương chuẩn theo quy định của nhà nước. Hy vọng bạn cảm thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé!

10.966 lượt xem

Bạn có làm được hướng dẫn này không ?Không

Source: kubet
Category: Tải Phầm Mềm

Viết một bình luận